Solvabiliteit: wat is het en hoe berekenen je dit?

Solvabiliteit is één van de manieren om de financiële gezondheid van je bedrijf te bepalen. Een goede solvabiliteit helpt bij het opvangen van financiële tegenslagen en verkrijgen van bedrijfskrediet. Maar wat is solvabiliteit precies? Hoe kun je het berekenen en hoe zorg je voor een hogere solvabiliteit? Na het lezen van deze blog heb je antwoord op al deze vragen.

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit laat zien of je onderneming op de lange termijn zijn schulden kan voldoen. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. De solvabiliteitsratio toont daarmee ook aan in hoeverre je bedrijf afhankelijk is van vreemd vermogen (schulden). Een hogere solvabiliteitsratio betekent een grotere financiële stabiliteit en minder afhankelijkheid van externe financiering.

Solvabiliteit is anders dan liquiditeit. Bij solvabiliteit gaat het om alle schulden, zowel kortlopende als langlopende schulden. Liquiditeit geeft aan of je onderneming op de korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. Lees hier meer over liquiditeit, zoals het opstellen van een liquiditeitsbegroting.

Het belang van een gezonde solvabiliteitsratio

Hoe hoger je solvabiliteitsratio, hoe beter je bedrijf financieel tegen een stootje kan. Een hogere ratio geeft namelijk aan dat je onderneming meer eigen vermogen heeft dan vreemd vermogen. Bezittingen zijn in dat geval grotendeels betaald met het eigen vermogen. Dit is voor financiers een goed teken. Een gezonde solvabiliteit helpt je daarom ook bij het aanvragen van een financiering. Voor financiers geeft een hoge solvabiliteit meer zekerheid dat leningen terugbetaald worden.

Wat is een acceptabele solvabiliteit? Over het algemeen wordt 25% als de ondergrens van een gezonde solvabiliteit beschouwd. De exacte ondergrens verschilt per branche, afhankelijk van het risicoprofiel, de kapitaalintensiteit en operationele kenmerken van elke sector. Als je bedrijf lager scoort, is het verstandig om met je financieel adviseur in gesprek te gaan.

Hoe bereken je solvabiliteit?

Om solvabiliteit te berekenen heb je twee variabelen nodig uit je jaarrekening, het eigen vermogen en totaal vermogen. De ratio bereken je met behulp van deze solvabiliteit formule:

Solvabiliteit = eigen vermogen / totale vermogen * 100%

Wil je het eigen vermogen en totale vermogen zelf uitrekenen? Dat doe je zo.

  • Het eigen vermogen ontstaat uit het verschil tussen je bezittingen (totale activa) en schulden (kort en lang vreemd vermogen). Dit weerspiegelt het bedrag dat overblijft als alle bezittingen verkocht zouden worden om schulden te betalen.
  • Het totale vermogen is de optelsom van je totale passiva. Met andere woorden, het vreemde vermogen opgeteld bij het eigen vermogen. Dit vermogen vertegenwoordigt de financiële middelen die in je bedrijf zijn geïnvesteerd, oftewel het balanstotaal.

Rekenvoorbeeld solvabiliteit

Met onderstaande balans ziet de solvabiliteitsberekening er als volgt uit.

Solvabiliteit = €97.000 / €200.000 * 100% = 48,5%

ActivaPassiva
Vaste activaEigen vermogen
Bedrijfspand10.0000Aandelen kapitaal40.000
Bestelbus20.000Reserves12.000
Totaal120.000Winst45.000
Totaal97.000
Vlottende activa
Voorraad30.000Lang vreemd vermogen
Debiteuren35.000Hypothecaire lening80.000
Liquide middelen15.000Totaal80.000
Totaal80.000
Kort vreemd vermogen
Crediteuren18.000
Lening bank50.00
Totaal23.000
Totaal activa200.000Totaal passiva200.000

Hoe kun je je solvabiliteit verbeteren?

Is de solvabiliteitsratio van je onderneming te laag, of ben je benieuwd hoe je je solvabiliteit nog gezonder maakt dan deze al is? Dit zijn onze tips.

1. Vergroot je winst

Meer winst leidt tot meer eigen vermogen. Je kunt je winstgevendheid vergroten door meer inkomsten te genereren, of de kosten te verlagen. Overweeg bijvoorbeeld je prijsstrategie, onderhandel opnieuw met leveranciers of snijd in vaste kosten, zoals de huur van je kantoorruimte of magazijn.

2. Betaal een lening terug wanneer je hier ruimte voor hebt

Als je financiële situatie het toelaat, overweeg dan om een lening af te lossen. Dit vermindert de totale schuld van je bedrijf en verbetert daarmee je solvabiliteit. Sommige leningen bieden de flexibiliteit om ze vroegtijdig af te lossen, zonder boetes of extra kosten. Dit kan ook met OPR Flex. Ontdek hier hoe flexibel krediet werkt en wat de voordelen zijn voor jouw onderneming.

3. Doe investeringen die op lange termijn meer inkomsten genereren

Een hogere solvabiliteit bereik je door te investeren in groei. Het efficiënter maken van bedrijfsprocessen, investeren in nieuwe technologieën of verzorgen van opleidingen voor je personeel, leiden tot meer inkomsten op lange termijn. Neem bijvoorbeeld een productiebedrijf dat investeert in het automatiseren van zijn productielijn. Deze technologie optimaliseert het proces, verkort de doorlooptijd en verlaagt de productiekosten.

Hoe financieel gezond is jouw bedrijf? Doe de gratis kredietcheck

Een goede solvabiliteit is cruciaal voor de financiële gezondheid van je bedrijf. Als je wilt zorgen voor een gezonde solvabiliteitsratio, overweeg dan om je winst te vergroten, je balans te optimaliseren en slim te investeren in de groei van je onderneming. Wil jij weten hoe het ervoor staat met de gezondheid van jouw bedrijf? Doe dan onze gratis kredietcheck.