Liever persoonlijk advies?

Onze adviseurs, Joren en Fred staan je graag te woord.
OPR-Bedrijfskrediet Flex Joren OPR-Bedrijfskrediet Flex Fred

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur

Bellen

085-064 3300

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen per onderwerp geclusterd

Krediet

Met een flexibel krediet kan je het bedrag dat je nodig hebt opnemen binnen de ruimte van je limiet. Maandelijks reken je de rente en minimale aflossing met ons af. Je aflossingen en eventueel overgebleven ruimte in je limiet, kun je natuurlijk ook weer opnemen.

Het krediet is geschikt voor zakelijke doeleinden. Door de flexibiliteit leent het zich uitstekend voor:

– Voorraad
– Debiteuren
– Overbrugging
– Financieren BTW
– Voertuigen
– Machines
– Voorfinanciering
– Herfinanciering bestaande leningen

We bieden op dit moment limieten aan van €2.000,- tot en met €40.000,-.

Ja, dat kan. Je mag ook in kleine delen opnemen met een minimum van €200,- per opname.

Een flexibel krediet is doorlopend en heeft geen vaste looptijd. Je lost wel elke maand af, maar deze aflossingen kan je ook weer opnemen.

Bij eenmanszaken, Vof’s en maatschappen zijn we verplicht het krediet te registeren bij BKR. Dit is een positieve registratie op naam van eigenaren van het bedrijf. Deze positieve registratie kan worden omgezet in een negatieve registratie als er bijvoorbeeld sprake is van een achterstand. Bij Bv’s worden borgstellers alleen negatief geregistreerd als er bijvoorbeeld sprake is van een achterstand. Bij Bv’s vindt er geen positieve registratie plaats.

Ja, wij zijn aangesloten bij Kifid.

Met een klacht kan je direct bij onze klantenservice (klantenservice@opr-bedrijfskrediet.nl) terecht. Normaal gesproken zullen wij binnen enkele dagen inhoudelijk op je klacht reageren. Wanneer je binnen 4 weken geen reactie hebt ontvangen of wanneer je niet tevreden bent met de afhandeling van jouw klacht kan je je klacht voorleggen bij het Klachtenloket Alternatieve Financiering bij Kifid. Zie ook: https://www.kifid.nl/klacht-indienen/ 

Aanvragen

Een flexibel krediet is alleen geschikt voor bedrijven. Het krediet mag alleen worden aangevraagd door iemand die bevoegd is om namens het bedrijf te tekenen. Wij controleren dit aan de hand van je kamer van koophandel uittreksel en een digitale identificatie bij het ondertekenen. Aanvragen gaat via het formulier op deze pagina. Verder verstrekken wij alleen kredieten aan Bv’s, eenmanszaken, maatschappen en Vof’s.

We verstrekken alleen krediet aan Nederlandse bedrijven, geregistreerd bij de kamer van koophandel. De persoon die verantwoordelijk is voor het bedrijf mag geen negatieve BKR-registratie hebben en moet in Nederland wonen. De kredietbeslissing is altijd gebaseerd op een algemene beoordeling van de financiële gezondheid van de onderneming. Hiervoor kijken we onder andere naar jouw zakelijke banktransacties van de afgelopen 12 maanden. Daarom moet je bedrijf minimaal 1 jaar bestaan.

We kijken dezelfde dag nog naar je aanvraag. Zorg ervoor dat je de benodigde informatie alvast bij de hand hebt, zodat je dit kunt opsturen nadat wij de eerste beoordeling hebben gedaan. Dit versnelt het proces. Verder is het handig als je die dag goed bereikbaar bent.

– Je zakelijke banktransacties van de afgelopen 12 maanden in een mt940 bestand

– Je jaarcijfers en/of aangifte inkomstenbelasting over het afgelopen jaar

Rabobank:
1. Log in op Rabo Internetbankieren.
2. Klik op ‘Transacties downloaden’.
3. Selecteer je zakelijke rekeningen, een periode van 12 maanden en het bestandsformaat (MT940 (.swi)). Let op: er mag geen extra leesteken aan de bestandsnaam worden toegevoegd.
4. Klik op ‘Bestand downloaden’ en sla het bestand op. Als je zelf geen downloadlocatie kiest, wordt het MT940-bestand in de meeste gevallen opgeslagen in de map Downloads op je pc

ING:
1. Log in op Mijn ING Zakelijk.
2. Klik rechtsboven op ‘Downloaden’.
3. Selecteer ‘Af- en bijschrijvingen’.
4. Selecteer je zakelijke rekeningen, een periode van 12 maanden en kies bestandsformaat MT940.
5. Klik op ‘Download’ en sla het bestand op. Als je zelf geen downloadlocatie kiest, wordt het MT940-bestand in de meeste gevallen opgeslagen in de map Downloads op je pc.

ABN AMRO
1. Log in op ABN AMRO Internet Bankieren.
2. Ga naar ‘Zelf regelen’.
3. Klik op ‘Bij- en afschrijvingen downloaden’.
4. Selecteer je zakelijke rekeningen, een periode van 12 maanden en kies bestandsformaat MT940.
5. Klik op ‘Download’ en sla het bestand op. Als je zelf geen downloadlocatie kiest, wordt het MT940-bestand in de meeste gevallen opgeslagen in de map Downloads op je pc.

KNAB
1. Log in bij de Knab Bank
2. Ga naar het menu ‘Bij- en afschrijvingen’ en klik in de vierde kolom op ‘Boekhoudexport’.
3. Selecteer de je zakelijke rekening en een periode van 12 maanden.
4. Klik op download.
5. Kies bestandsformaat MT940.
6. Klik op ‘Download’ en sla het bestand op. Als je zelf geen downloadlocatie kiest, wordt het MT940-bestand in de meeste gevallen opgeslagen in de map Downloads op je pc.

Bunq
1. Log in bij Bunq.
2. Selecteer al je zakelijke rekeningen.
3. Ga naar instellingen en kies exporteer overzicht.
4. Selecteer een periode van 12 maanden.
5. Kies bestandsformaat MT940.
6. Klik op ‘exporteer overzicht’ en sla het bestand op. Als je zelf geen downloadlocatie kiest, wordt het MT940-bestand in de meeste gevallen opgeslagen in de map Downloads op je pc.

Aan de hand van je transactiegegevens kunnen we de ontwikkelingen in je bedrijf op basis van de hele recente informatie bekijken. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoe de omzet zich de laatste tijd heeft ontwikkeld en of je maandelijks voldoende overhoudt voor de rente en aflossing van het krediet.

Heeft je bedrijf als rechtsvorm eenmanszaak, vof, maatschap of CV? Dan ben je vanuit de rechtsvorm privé aansprakelijk voor het krediet. Is je bedrijf een BV? Dan vragen we een persoonlijke borgstelling op naam van de eigenaar van het bedrijf. Wij vragen geen andere zekerheden.

Als je getrouwd bent (of een geregistreerd partnerschap is aangegaan) is hiervoor, uit hoofde van de toestemmingsvereiste (artikel 1.88 BW), toestemming nodig van je echtgenoot. De gedachte hierachter is dat de overeenkomst van borgtocht risico`s met zich brengt, niet alleen voor jou, maar ook voor je echtgenoot en het gezin.

Opnames doen

Je kunt binnen je limiet krediet opnemen door een opnameverzoek in te dienen via MijnOPR. De minimale opname is €200, goedgekeurde opnames worden op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op jouw ondernemersrekening gestort.

Het minimale bedrag voor een opname is €200.

Hiervoor kun je inloggen op MijnOPR. Op deze online portal kun je onder andere je ruimte inzien, facturen raadplegen en opnameverzoeken doen.

Kosten

Het aanhouden van een flexibel limiet is gratis. We kennen géén vaste jaarlijkse of maandelijkse kosten; je betaalt alleen voor het gebruikte kredietbedrag. De rente hierover is 3,5% per maand en we rekenen 3% opname kosten over het bedrag van je opname. Doe kosteloos een aanvraag voor een aanbieding op maat. Door tussentijds extra af te lossen druk je de rentekosten op je zakelijke krediet

De rente is 3,5% per maand.

Het geld dat wij uitlenen, lenen wij ook. Hierover betalen we een vergoeding. Dit zijn niet de enige kosten die wij maken om de flexibel krediet aan te kunnen bieden. Hieronder leggen we uit hoe onze tarieven zijn opgebouwd:

Fundingkosten: dit is de vergoeding die wij betalen over geld dat wij aantrekken om uit te lenen.

Operationele kosten: hierin zitten de kosten voor ons kantoor, marketing, personeel en overige uitgaven.

Risicokosten: met onze kredieten nemen we risico’s en sommige kredieten worden niet terugbetaald. Om deze kosten te dekken wordt er een risico-opslag doorberekend in je tarief. Deze opslag hangt af van het risicoprofiel van jouw onderneming.

Rendement: dit is de winst voor OPR. De winst wordt voornamelijk geïnvesteerd in betere producten en dienstverlening. Een deel wordt aanhouden voor het opvangen van onverwachte verliezen.

De opname kosten zijn eenmalig 3% over het bedrag van je opname. Deze kosten komen op de eerstvolgende factuur na je opname. In sommige gevallen brengen we geen opnamekosten in rekening. Informeer wat we voor jou kunnen betekenen via 085-064 3300 of klantenservice@opr-bedrijfskrediet.nl.

Ja. Het totaalbedrag wat je aan rente betaalt in een jaar mag je aftrekken van je winst. Rentebetalingen worden door de Belastingdienst gezien als zakelijke kosten: je betaalt voor het geleende geld.

Aflossen en facturatie

Je lost maandelijks af op je opnames. Het bedrag aan aflossingen wordt op je factuur gespecificeerd. Is het saldo van je opnames en aflossingen €5.000,- of minder? Dan is de maandelijkse aflossing €200,-. Is het saldo van je opnames en aflossingen meer dan €5.000,-? Dan is je aflossing 4% over het saldo.

Voorbeeld (zonder opnamekosten):

Saldo: €4,000,-, Factuurbedrag: €340,- (Rente: €140,-* & Aflossing: €200,-) zie hier het Uniform Krediet Overzicht voor een dergelijke limiet

Saldo: €10.000,-, Factuurbedrag €750,- (Rente: €350,-* & Aflossing: €400,-) zie hier het Uniform Krediet Overzicht voor een dergelijke limiet

*op basis van een maandrente van 3,5%

Nee. Wij werken met een maandelijkse factuur. Deze wordt niet automatisch geïncasseerd omdat je maandelijks meer dan het minimale factuurbedrag kunt betalen door extra af te lossen.

Ja, kosteloos. Je kan buiten de minimale maandelijkse aflossing een extra bedrag terugbetalen. Hierover brengen we geen boete of andere kosten in rekening. Je kan onder vermelding van je betalingskenmerk (deze vind je terug op de termijnfactuur) het gewenste bedrag naar ons overmaken. Liever eerst even overleggen? Neem gerust contact op via 085-064 3300 of klantenservice@opr-bedrijfskrediet.nl.

Dit is geen ramp. We sturen, wanneer we geen betaling hebben ontvangen, een herinnering. Lukt het ook niet om de herinnering te betalen dan waarderen we het als je contact met ons opneemt om nadere afspraken te maken. We snappen dat je soms liquiditeitsproblemen kan hebben. Het is dan wel belangrijk om goed contact te houden en vervelende maatregelen zoals een incassoprocedure of negatieve BKR-registratie te voorkomen.

Ja, dat kan. Standaard versturen wij onze termijnfacturen per e-mail. Op verzoek zetten we dit om naar post. Geef je voorkeur door via: 085-064 3300 of klantenservice@opr-bedrijfskrediet.nl.

Je betaalt maandelijks rente, aflossing en eventuele opnamekosten over het opgenomen bedrag. Op je factuur vind je het totaalbedrag met op de tweede pagina een specificatie. In de specificatie staat per opname aangegeven wat de (rente)kosten en minimale aflossingen zijn. Tevens vermelden we het saldo beschikbaar voor opnames op de factuur.

Het bedrag dat je minimaal aflost, wordt als volgt berekend: Is het saldo van je opnames en aflossingen €5.000,- of minder? Dan is de maandelijkse aflossing €200,-. Is het saldo van je opnames en aflossingen meer dan €5.000,-? Dan is je aflossing 4% over het saldo.

Voorbeeld (zonder opnamekosten):

Saldo: €4,000,-, Factuurbedrag: €340,- (Rente: €140,-* & Aflossing: €200,-) zie hier het Uniform Krediet Overzicht voor een dergelijke limiet

Saldo: €10.000,-, Factuurbedrag €750,- (Rente: €350,-* & Aflossing: €400,-) zie hier het Uniform Krediet Overzicht voor een dergelijke limiet

*op basis van een maandrente van 3,5%

Elke maand versturen we de factuur rond de 10e. Deze heeft als vervaldatum de 25e.