Een liquiditeitsbegroting opstellen: hoe doe je dat?

Inzicht in je financiën is cruciaal voor het runnen van een bedrijf. Je wilt natuurlijk iedere maand de huur, de facturen en de salarissen kunnen betalen. Ook is het fijn om inzichtelijk te hebben wie jou al heeft betaald en wie dat nog moet doen. Voor het in kaart brengen van deze kosten zijn er verschillende financiële overzichten die je kunt gebruiken. Een daarvan heet de liquiditeitsbegroting. Maar een liquiditeitsbegroting opstellen: hoe doe je dat nou eigenlijk?

In deze blog vertellen we je precies wat een liquiditeitsbegroting is, hoe je er een maakt en wat je kunt doen als je begroting niet goed sluit. 

Wat is een liquiditeitsbegroting? 

Als je bedrijf liquide is, dan kun je alle kortlopende schulden tot maximaal een jaar betalen. Je hebt hiervoor genoeg geld direct beschikbaar, cash of op de bank. Liquiditeit is de verhouding tussen de verplichte betalingen en het beschikbare geld.  

Een liquiditeitsbegroting is dan ook een schematisch overzicht van alle geldstromen van jouw onderneming. Deze cashflow gaat over de geldstroom die in én uit je bedrijf vloeit. Geldverstrekkers kijken hier vaak naar om te bepalen hoeveel je mag lenen. 

Om inzicht in je cashflow te krijgen, maak je een kasstroomoverzicht. In dit overzicht schrijf je hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel eruit gaat. Dit vormt de basis voor je liquiditeitsbegroting. Een kasstroomoverzicht kijkt naar het heden en het verleden: hoeveel is er in- en uitgegaan? Een liquiditeitsbegroting kijkt naar de toekomst: wat verwacht je dat er in de toekomst binnenkomt en uitgaat?  

Waarom zou je een liquiditeitsbegroting maken? 

Met een liquiditeitsbegroting krijg je inzicht in de financiële gezondheid van jouw bedrijf. Loopt alles op schema? Of ontstaat er (op de lange termijn) een gat in je begroting? Het is goed om dit van tevoren in kaart te brengen. Zo kun je direct bijsturen waar nodig. 

Met een liquiditeitsbegroting zie je niet alleen of je voldoende geld hebt voor je uitgaven, maar ook wat de grootste kostenposten zijn. Misschien zijn er mogelijkheden om onnodige kosten terug te dringen. Of misschien ontdek je wel betaalpatronen bij jouw klanten. Het is goed om al deze informatie op een rijtje te hebben. 

Daarnaast kan een liquiditeitsbegroting ook een voorwaarde zijn voor financiering van jouw bedrijf. De bank wil graag inzicht in jouw financiën. Het delen van een begroting kan daarbij helpen. 

Het verschil tussen kosten, uitgaven, inkomsten en opbrengsten 

Voordat we toelichten hoe je zo’n begroting maakt, leggen we eerst een aantal termen uit. Bij het maken van een begroting kun je bijvoorbeeld kijken naar kosten, uitgaven, opbrengsten en inkomsten. 

Kosten en uitgaven zijn niet per se hetzelfde. Stel dat je een bedrijfstelefoon, die vier jaar meegaat, voor € 1.000,- aanschaft. De uitgave is dan € 1.000,-. De afschrijving per jaar en daarmee de jaarlijkse kosten, uitgaande van een restwaarde van €0,-, zijn € 250,-. In de liquiditeitsbegroting zal je dit berekenen als een uitgave van € 1.000,-. 

Inkomsten en opbrengsten zijn ook niet hetzelfde. De opbrengst is de omzet van je bedrijf. De inkomsten zijn de daadwerkelijke geldstromen die het bedrijf ingaan. Daarom nemen we alleen de geldstromen mee in de liquiditeitsbegroting. 

De periode van de liquiditeitsbegroting bepalen 

Het is belangrijk om de periode van de liquiditeitsbegroting te bepalen. Je kijkt met deze begroting namelijk vooruit. Is dat voor een maand, kwartaal of voor een heel jaar? Dat mag je zelf beslissen. Hoe gedetailleerder je begroting, hoe beter je beeld is van de financiële staat van je bedrijf.  

Deze geldstromen komen terug in de begroting 

Een liquiditeitsbegroting kijkt naar verschillende geldstromen in jouw bedrijf. Denk hierbij aan inkomsten uit normale bedrijfsactiviteiten, geld uit investeringen en cash uit financiering. Geld uit financiering betreft onder meer de geldstromen van en naar schuldeisers. Ook het aandelenkapitaal van je bedrijf hoort hierbij. Bij investeringen horen de investeringen in je bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan apparatuur of een pand.  

Zo ziet een liquiditeitsbegroting eruit 

Je kijkt voor de begroting zowel naar de inkomsten als uitgaven van je bedrijf. Hieronder staat een voorbeeld van hoe een liquiditeitsbegroting eruit kan zien. 

  Januari Februari Maart Totaal 
Ontvangsten Debiteuren € 50.000 € 47.000 € 51.000 € 148.000 
Uitgaven Crediteuren € 21.000 € 33.000 € 26.000 € 80.000 
 Inkoop materiaal € 8.000 € 6.000 €7.000 € 21.000 
 Huur bedrijfsruimte € 1000 € 1000  € 1000 € 3000 
 Energiekosten € 500 € 500  € 500  € 1.500 
 Loonkosten € 3.125 € 3.125  € 3.125  € 9.375 
 Belastingen € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 12.000 
 Afdracht fiscus € 1.000 € 1.000  € 1.000  € 3000  
 Aflossing lening € 400 € 400  € 400  € 1.200 
Totale uitgaven  € 39.025 € 49.025 € 43.025  
      
Ontvangsten minus uitgaven  € 10.975 -€ 2.025 € 7.975  
Saldo begin maand   € 19.000 € 29.975  € 27.950   
Saldo eind maand   € 29.975 € 27.950 € 35.925  
      

Tips voor het maken van een liquiditeitsbegroting 

  1. Het is belangrijk om de juiste betaaltermijn te bepalen. Je kunt de betaaltermijn op maximaal 30 dagen zetten, maar de praktijk leert dat het gemiddeld 45 dagen duurt voordat een factuur wordt betaald. Kijk daarom goed naar de betaaltermijn van jouw klanten en concurrenten in de branche.  
  2. Neem (jouw) vakanties op in de liquiditeitsbegroting. Bij kleinere bedrijven betekent een vakantie van de eigenaar vaak dat er geen of weinig opdrachten worden uitgevoerd. Houd hier rekening mee in je planning, zodat er geen gaten in de begroting ontstaan. 
  3. Vul de bedragen inclusief btw in. Zo werk je altijd met de juiste cijfers en ontstaat er later geen verwarring. 
  4. Let op dat je alle bedragen invult. Investeerders willen natuurlijk graag hun inkomsten terugzien bij jouw uitgaven. Het is belangrijk dat je alle bedragen invult, waaronder de vaste lasten en de btw-afdracht. 

Wat doe je bij een gat in je liquiditeitsbegroting? 

Het kan gebeuren dat je een gat in je begroting hebt. Misschien heb je die maand een grote uitgave gedaan of wacht je nog op de betaling van een klant. Kijk goed waar het gat vandaan komt. Is het incidenteel of structureel? Kortom: heb je een snel lapmiddeltje nodig of moet je de begroting aanpassen? 

Als het gat incidenteel is, dan kun je kijken naar een flexibel krediet. Bij OPR bieden we een zakelijk flexibel krediet aan: OPR Flex. Met dit krediet kun je maandelijks een bedrag opnemen. Het minimumbedrag is € 200,-, de maximale leencapaciteit is € 40.000,-, tegen een gunstig rentetarief. 

Meer weten?  Ontdek OPR Flex